Dlaczego właśnie nasza klinika

Podchodzimy do kwestii krążenia żylnego u człowieka jako do całości, wiemy bowiem, że ze względu na jego złożoność wycinkowe spojrzenie ograniczające się tylko do kwestii żył szyjnych czy układu żyły nieparzystej jest niewystarczające.

Sprawdzamy nieprawidłowości w przepływie krwi występujące również w zatokach żylnych czaszki wraz z ich głównymi źródłami zaopatrzenia, w żyłach głównych górnej i dolnej oraz głównych odpływach żylnych z kanału kręgowego.

Obrazujemy cały układ naczyniowy pacjenta przy pomocy 3-teslowego rezonansu magnetycznego bardzo wysokiej rozdzielczości wykorzystując specjalnie opracowany protokół dr Schellinga będący rozbudowaniem protokołu prof. Haacke.

Co to jest CCSVI

CCSVI to przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna. Jest to stan chorobowy występujący, gdy zaburzony zostaje odpływ krwi z mózgu oraz rdzenia kręgowego. Przyczyn stanu chorobowego może być wiele: zwężenia żył, blokady, uszkodzenia zastawek lub inne deformacje uniemożliwiające prawidłowy odpływ krwi.

Według hipotezy, u pacjentów, u których zdiagnozowano CCSVI, krew żylna pozostaje w centralnym systemie nerwowym zbyt długo lub też z powodu refluksu cofa się do mózgu lub rdzenia kręgowego. Ma to prowadzić do kaskady efektów biologicznych, których końcowym etapem jest zapalenie i demielinizacja, jak w stwardnieniu rozsianym.

Badania prof. Zamboniego stworzyły podwaliny do dalszej działalności w zakresie endowaskularnej terapii CCSVI. Temat pozostaje otwarty i wzbudza wiele kontrowersji - dotyczy to zwłaszcza teorii, według której patologia żylna mogłaby stanowić pierwotny patomechanizm procesu autoimmunologicznego.

Terapia CCSVI, zwane również „liberation procedure” polega na zlikwidowaniu deformacji żylnych za pomocą zabiegu angioplastyki naczyniowej. Eliminacja deformacji ma zapewnić prawidłowy odpływu krwi z mózgu i rdzenia kręgowego. U wielu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym po tego typu działaniach opisano przejściową, jak i trwałą poprawę stanu neurologicznnego.

U osób z CCSVI występują objawy charakterystyczne dla wielu chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności stwardnienia rozsianego.