Projekt Borelioza Dlaczego

Zagadnienie chorób odleszczowych jest coraz bardziej narastającym problemem zdrowotnym, społecznym oraz klinicznym. Dotyczy to Polski, Europy oraz Świata. Można zaobserwować narastające wątpliwości a wręcz konflikty co do stosowania różnych strategii diagnostycznych i terapeutycznych w oparciu o obowiązujące rekomendacje medyczne w stosunku do rekomendacji „niemedycznych”. Podnosi się w wielu publikacjach brak dowodów naukowych i klinicznych zasadności, skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania innych postępowań diagnostycznych i terapeutycznych, które określa się jako alternatywne. W tej grupie jest praktycznie wszystko poza rekomendacją IDSA/CDC czyli: ILADS, BRT - Biorezonans, Fitoterapia, Dieta i Suplementacja.

Postęp w nauce, w tym dzięki projektom badawczo-klinicznych służy weryfikacji nowych, nie rekomendowanych do tej pory działań zdrowotnych: diagnostycznych oraz terapeutycznych.
Podnoszona teza o braku przesłanek medycznych oraz klinicznych postępowań „alternatywnych” jest właśnie podstawową przesłanką do przeprowadzenia badania klinicznego, którego celem jest dokonanie weryfikacji rekomendacji medycznych oraz „alternatywnych”.

Medycyna jest ukierunkowana na skuteczną pomoc pacjentowi w jego chorobie, korzystając z wielu możliwości jakie daje rozwój różnych dziedzin naukowych i postęp technologiczny.
Badania naukowe i kliniczne służą rozwojowi medycyny przede wszystkim dla dobra pacjenta, który powinien być podmiotem wszystkich działań prowadzących od choroby do zdrowia.

Zasada VBHC powinna być kluczowym kryterium w ocenie postępowań medycznych oraz klinicznych.

Obecna sytuacja w Polsce w zakresie chorób odkleszczowych dalece odbiega od zasad VBHC. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie projektu badawczego, który ma dokonać swoistego „audytu” sytuacji oraz przedstawienie rekomendacji - na podstawie otrzymanych wyników – jak powinno postępować się z zagadnieniem chorób odkleszczowych.

Zastosowanie powszechnie nowoczesnych technologii informatycznych i teleinformatycznych ukierunkowanych na informację zwrotną od pacjenta w zakresie: objawowym, diagnostycznym, chorobowym, terapeutycznym, profilaktycznym oraz jego oceny postępowań medycznych i alternatywnych tzw. satysfakcja pacjenta może spowodować istotną zmianę postrzegania problemu w zakresie: medycznym, klinicznym, społecznym oraz zdrowia publicznego.

Na dzień dzisiejszy nie wiemy ile ludzi faktycznie choruje na boreliozę i inne choroby odkleszczowe. Wiemy tylko ile podaje nam oficjalna statystyka epidemiologiczna. A ile jest osób, których w statystyce nie ma a mogą chorować, nie wiedząc o tym. Może jesteśmy w przededniu otwarcia puszki Pandory?

Szacunki mówią, że faktycznie liczna osób chorych to nawet 10 krotność raportów epidemiologicznych.
Dlaczego występują tak duże rozbieżności to także zagadnienie do wyjaśnienia w projekcie badawczym.

Napisz do nas