6

Podsumowanie

Celem projektu badawczego ma być opracowanie wytycznych, rekomendacji, sugestii, które mogą być przydatne do opracowania optymalizacji diagnostyki i terapii chorób odkleszczowych na podstawie oceny dotychczasowego oraz nowego podejścia do tematu. Jednym z istotnych działań, które na podstawie tego projektu trzeba zrobić to opracowanie projektu koordynowanej opieki zdrowotnej w chorobach odkleszczowych.

Napisz do nas