Czy procedura zabiegowa może być niebezpieczna dla zdrowia lub życia pacjenta?

Każda interwencja medyczna może być groźna dla zdrowia lub życia pacjenta.

Jakie mogą wystąpić ewentualne skutki uboczne zastosowania procedury zabiegowej?

Objawy/skutki uboczne wymagające dalszego leczenia, podania środków medycznych lub interwencji medycznej:

 • krwawienie, siniaki, obrzęk, ból lub dyskomfort w miejscu nakłucia;
 • ból głowy, mdłości po znieczuleniu lub podanym kontraście;
 • nawrót objawów chorobowych spowodowany restenozą, czyli ponownym zwężeniem żył;
 • infekcja;
 • problemy przy znieczuleniu miejscowym, które mogą wymagać dalszego zastrzyku znieczulającego lub użycia innej metody znieczulenia;
 • uszkodzenie nerwów, które jest zwykle tymczasowe i ustępuje. Trwałe uszkodzenie nerwów jest rzadkością;
 • ponowne nakłucie żylne spowodowane brakiem dostępu do wybranej żyły;
 • pęknięcie naczynia krwionośnego;
 • uczulenie na wstrzykiwane leki/kontrast;
 • uszkodzenie mięśni, nerwów, organów;
 • nadmierne krwawienie z miejsca wkłucia lub skrzepy krwi;
 • udar mózgu lub zawał;
 • zatoksycznienie organizmu spowodowane przyjmowanymi lekami oraz kontrastem;
 • ekspozycja na promienie rentgenowskie;
 • śmierć może nastąpić wskutek jakiejkolwiek procedury medycznej. W przypadku zastosowania procedury nigdy nie nastąpiła.
Napisz do nas