Idea powstania fundacji i kliniki zajmującej się badaniami nad CCSVI zrodziła się w naszych umysłach, gdyż u bliskich nam osób rozpoznano stwardnienie rozsiane. Mimo sporych nakładów finansowych bezskutecznie szukaliśmy pomocy na całym świecie.

Przyświecał nam jeden cel. Znaleźć sposób na wyjście z choroby i poprawę jakości życia naszych bliskich. Po wielu latach, przetestowaniu dziesiątek terapii medycyny konwencjonalnej i alternatywnej zainteresowaliśmy się CCSVI współistniejącym z SM.

Być może wreszcie udało nam się znaleźć korelację, która umożliwi terapię redukującą większość objawów neurologicznych charakterystycznych dla chorób neurodegeneracyjnych u znacznej liczby chorych.

Mimo iż większość zabiegów CCSVI przeprowadzanych na całym świecie przyniosła poprawę stanu neurologicznego w ocenie pacjentów, to jeszcze nikt z „punktu widzenia nauki” nie udowodnił, czy terapia CCSVI rzeczywiście działa i jest skuteczna, a jeśli tak , to u których chorych zyski z procedury uzasadniają interwencję. Dla dobra nauki, jak i pacjentów należy zatem jednoznacznie wykazać, bądź wykluczyć korelację między deformacjami w układzie żylnym a objawami neurologicznymi przypisywanymi MS.

To właśnie robimy w naszej klinice. Każdy pacjent jest uczestnikiem większego, wieloletniego badania klinicznego (protokół badania zaaprobowany przez Komisję Bioetyczną), mającego na celu nie tylko pomóc pacjentom, ale jednoznacznie określić relację pomiędzy CCSVI a licznymi objawami neurologicznymi. Badanie prowadzone jest zgodnie ze standardami etyki medycznej, GCP (good clinical practice) i EBM (evidence based medicine). Mamy wielką nadzieję, że po latach kontrowersji procedury CCSVI będą mogły stać się standardem w leczeniu wielu chorób neurodegeneracyjnych.

W naszej klinice nie zajmujemy się jedynie poszerzaniem zwężeń żył szyjnych, tak jak to odbywa się w większości klinik CCSVI na świecie.

Przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu oraz najwyższej klasy lekarzy diagnozujemy zmienność związaną z odpływem krwi z mózgu oraz rdzenia kręgowego. Jako jedyni na świecie mierzymy gradienty ciśnień, dzięki czemu jesteśmy w stanie prawidłowo diagnozować patologie przepływu niewidoczne podczas standardowych procedur diagnostycznych.

Aby prowadzić nasze działania na najwyższym światowym poziomie, nasze pracownie wyposażyliśmy w 3-teslowy rezonans magnetyczny, najwyższej klasy angiograf oraz IVUS wraz z przystawką do mierzenia ciśnień, pozwalające na najbardziej zaawansowaną diagnostykę układu żylnego. Dysponujemy też nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym z zakresu biochemii, immunologii i biologii molekularnej.

Nasz zespół składa się z najwyższej klasy neurologów, chirurgów, anestezjologów, neurochirurgów, radiologów interwencyjnych oraz specjalistów w zakresie biochemii, immunologii i genetyki.

Cały proces nadzorowany jest przez zespół profesorów medycyny - specjalistów z zakresu chirurgii, radiologii, neuroradiologii interwencyjnej, biochemii i immunologii.

Dlaczego właśnie nasza klinika

Program opracowany przez naszych specjalistów, obejmujący diagnozowanie i terapię niewydolności żylnej jest najbardziej zaawansowanym na świecie terapeutyczno-badawczym programem dedykowanym CCSVI.

Podchodzimy do kwestii krążenia żylnego u człowieka jako do całości, wiemy bowiem, że ze względu na jego złożoność wycinkowe spojrzenie ograniczające się tylko do kwestii żył szyjnych czy układu żyły nieparzystej jest nieawystarczające.

Sprawdzamy nieprawidłowości w przepływie krwi występujące również w zatokach żylnych czaszki wraz z ich głównymi źródłami zaopatrzenia, w żyłach głównych górnej i dolnej oraz głównych odpływach żylnych z kanału kręgowego.

Obrazujemy cały układ naczyniowy pacjenta przy pomocy 3-teslowego rezonansu magnetycznego bardzo wysokiej rozdzielczości wykorzystując specjalnie opracowany protokół dr Schellinga będący rozbudowaniem protokołu prof. Haacke.

Badamy anatomię żył przy pomocy ultrasonografu wewnątrznaczyniowego IVUS, pozwalającego na diagnostykę wnętrza żył w czasie rzeczywistym.

Jako jedyni na świecie mierzymy gradienty ciśnień w żyłach, dzięki czemu możemy znaleźć patologie niewidoczne podczas obrazowania tradycyjnymi technikami.

Usuwamy przyczyny zaburzeń przepływu w żyłach, w których zaobserwowano nieprawidłowości, w tym w taki sposób, aby wyrównać ciśnienie w spływach z mózgu oraz rdzenia kręgowego.

Dzięki zaawansowanej technologii umożliwiającej łączenie obrazów z rezonansu magnetycznego oraz angiografu czas trwania zabiegu, a przede wszystkim dawka promieniowania dla pacjenta, zostały zredukowane do minimum. Mimo to, ze względu na ogromny poziom skomplikowania, cały zabieg może trwać do kilku godzin. W zdecydowanej większości przypadków zabieg przeprowadzany jest pod narkozą.

Pacjent pozostaje w klinice przez cały czas trwania Programu, dzięki czemu jesteśmy w stanie monitorować stan pacjenta przed i po zabiegu.

Nasz zespół tworzą neurolodzy, neurochirurdzy, radiolodzy interwencyjni, anestezjolodzy, psycholodzy kliniczni, pielęgniarki oraz opiekunowie pacjentów.

Przystępując do Programu pacjent bierze udział w projekcie badawczym mającym na celu zbadanie korelacji pomiędzy przewlekłą mózgowo-rdzeniwą niewydolnością żylną (CCSVI) a występowaniem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane.

Zobacz relacje z zabiegów i rozmowy z pacjentami po CCSVI

Poznaj nasz zespół specjalistów w klinice

Napisz do nas