2

Kwalifikacja wstępna i harmonogram

Przed przystąpieniem do Programu terapeutyczno-badawczego pacjent wykonuje rezonans magnetyczny układu naczyniowego (angio-MRI) w naszej klinice według specjalnie opracowanego protokołu dr Schellinga będącego rozbudowaniem protokołu prof. Haacke. Rezonans magnetyczny głowy oraz układu żylnego z podaniem środka kontrastowego trwa ok. 1-1.5 godziny. Na jego podstawie lekarz prowadzący ocenia czy u pacjenta zaobserwowano deformacje żylne i w jakim stopniu. Lekarz decyduje czy pacjent może przystąpić do Programu terapeutyczno-badawczego.

Rezonans magnetyczny układu żylnego (angio-MRV) wykonywany jest w naszej klinice w terminie wcześniejszym i stanowi warunek wstępnej kwalifikacji do Programu terapeutyczno-badawczego.

Dzień 1 - Diagnostyka przedzabiegowa i procedura zabiegowa:

 • Rejestracja pacjenta w klinice.
 • Badania laboratoryjne.
 • RTG klatki piersiowej (czas trwania ok. 0,5 godziny).
 • EKG serca (czas trwania ok. 0,5 godziny).
 • Badanie neurologiczne w celu oceny stanu zdrowia pacjenta (czas trwania ok. 1 godziny).
 • Konsultacja przedzabiegowa z lekarzem prowadzącym podsumowująca wykonane badania (czas trwania ok. 1 godziny).
 • Omówienie ankiety obrazującej stan pacjenta na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy oraz stanu obecnego. Ankietę wypełnia i przesyła do nas pacjent najpóźniej na 3 dni przed przyjazdem do kliniki.
 • Badanie flebograficzne z podaniem kontrastu ultrasonografem wewnątrznaczyniowym IVUS wraz z pomiarami ciśnienia w żyłach. W uzasadnionych przypadkach arteriografia. Badania oraz zabieg wykonywane są w znieczuleniu miejscowym.
 • Zabieg angioplastyki naczyniowej z użyciem balonu.
 • Po zabiegu pacjent przebywa w pozycji leżącej przez min. 6 godzin.
 • Pacjent zostaje w klinice na noc.

Dzień 2 - Diagnostyka pozabiegowa:

 • Konsultacje pozabiegowe.
 • Rezonans magnetyczny głowy oraz układu żylnego (angio-MRI) z podaniem środka kontrastowego (czas trwania ok. 1-1,5 godziny).
 • Badanie neurologiczne w celu oceny stanu zdrowia pacjenta (czas trwania ok. 1 godziny).
 • Wypis pacjenta.

Dodatkowe informacje:

 • Podróż samolotem do miejsca zamieszkania jest możliwa dopiero po upływie 48 godzin od wykonania zabiegu. Podyktowane jest to kwestiami bezpieczeństwa medycznego i możliwymi powikłaniami. Pacjent może pozostać w klinice przez kolejną dobę bez dodatkowej opłaty lub przenieść się do hotelu. Zapewniamy transport do hotelu.
 • W momencie przyjęcia do kliniki pacjent zostanie poproszony o podpisanie świadomej zgody na nieinwazyjną oraz inwazyjną diagnostykę i zabieg oraz zgody na anonimowe wykorzystanie danych dotyczących przebiegu jego choroby, diagnostyki i terapii w programie badawczym prowadzonym przez klinikę.
 • Po zabiegu może być konieczne przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych w dawkach i czasie ustalonych indywidualnie dla każdego pacjenta.
 • W dniu wypisania z kliniki pacjent otrzyma medyczny raport zawierający opis wykonanej diagnostyki i zabiegu.
 • Po pół roku oraz po roku od wykonania zabiegu pacjent zostanie poproszony o wzięcie udziału w badaniach kontrolnych w celu zapewnienia rzetelnych danych co do skuteczności i bezpieczeństwa terapii.
Napisz do nas