1

Opis programu

Program terapeutyczno-badawczy został opracowany przez specjalistów z dziedziny neurologi, neurochirurgii, radiologi interwencyjnej oraz psychologii klinicznej. Obejmuje on pełną opiekę nad pacjentem, począwszy od kompleksowej diagnostyki, przez zabieg po diagnostykę po-zabiegową oraz monitorowanie stanu pacjenta przez trzy lata po zabiegu. Dzięki stałemu kontaktowi z pacjentem jesteśmy w stanie prowadzić badania mające na celu roztoczenie długoterminowej opieki oraz gromadzenie danych naukowych służących analizie różnych aspektów medycznych związanych z CCSVI. Wszystkie procedury, zarówno diagnostyczne, jak i interwencyjne przeprowadzamy w naszej klinice.

Program terapeutyczno - badawczy obejmuje:

Przyjęcie pacjenta do szpitala, wykonanie i omówienie badań diagnostycznych, przeprowadzenie zabiegu, obserwację i badania po zabiegu.

1. Diagnostyka przed-zabiegowa:

 • rezonans magnetyczny układu żylnego (angio-MRI);
 • badania laboratoryjne;
 • RTG klatki piersiowej;
 • EKG serca;
 • analiza układu żylnego na modelach 3D;
 • badanie neurologiczne;
 • konsultacja z radiologiem interwencyjnym;

2. Procedura zabiegowa:

 • diagnostyka flebograficzna i zabieg angioplastyki przy użyciu angiografu;
 • badanie ultrasonografem wewnątrznaczyniowym IVUS;
 • pomiary gradientów ciśnień w żyłach;

3. Diagnostyka po-zabiegowa:

 • konsultacje po-zabiegowe;
 • rezonans magnetyczny układu żylnego (angio-MRI);
 • badanie neurologiczne;

4. Pobyt w klinice pacjenta przez 3 dni (nocleg i wyżywienie)

5. Cykliczny kontakt z pacjentem w celu monitorowania jego stanu zdrowia

Przystępując do Programu pacjent bierze udział w projekcie badawczym w ramach badania klinicznego „Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM)”. Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, 51-124 Wrocław ul Kamieńskiego 73A. Komisja bioetyczna sprawuje nadzór nad ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i prawami pacjenta włączonego do badania.
Link: Protokół badania zaaprobowany został przez Komisję Bioetyczną.