1

Opis programu

Program terapeutyczno-badawczy został opracowany przez specjalistów z dziedziny neurologi, neurochirurgii, radiologi interwencyjnej oraz psychologii klinicznej. Obejmuje on pełną opiekę nad pacjentem, począwszy od kompleksowej diagnostyki, przez zabieg po diagnostykę pozabiegową oraz monitorowanie stanu pacjenta przez trzy lata po zabiegu. Dzięki stałemu kontaktowi z pacjentem jesteśmy w stanie prowadzić badania mające na celu roztoczenie długoterminowej opieki oraz gromadzenie danych naukowych służących analizie różnych aspektów medycznych związanych z CCSVI. Wszystkie procedury, zarówno diagnostyczne, jak i interwencyjne przeprowadzamy w naszej klinice.

Program terapeutyczno-badawczy obejmuje:

Przyjęcie pacjenta do szpitala, wykonanie i omówienie badań diagnostycznych, przeprowadzenie zabiegu, obserwację i badania po zabiegu.

1. Diagnostyka przedzabiegowa:

 • rezonans magnetyczny układu żylnego (angio-MRI);
 • badania laboratoryjne;
 • RTG klatki piersiowej;
 • EKG serca;
 • analiza układu żylnego na modelach 3D;
 • badanie neurologiczne;
 • konsultacja z radiologiem interwencyjnym;

2. Procedura zabiegowa:

 • diagnostyka flebograficzna i zabieg angioplastyki przy użyciu angiografu;
 • badanie ultrasonografem wewnątrznaczyniowym IVUS;
 • pomiary gradientów ciśnień w żyłach;

3. Diagnostyka pozabiegowa:

 • konsultacje pozabiegowe;
 • rezonans magnetyczny układu żylnego (angio-MRI);
 • badanie neurologiczne;

4. Pobyt w klinice pacjenta przez 3 dni (nocleg i wyżywienie)

5. Cykliczny kontakt z pacjentem w celu monitorowania jego stanu zdrowia

Przystępując do Programu pacjent bierze udział w projekcie badawczym w ramach badania klinicznego „Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM)”. Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, 51-124 Wrocław ul Kamieńskiego 73A. Komisja bioetyczna sprawuje nadzór nad ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i prawami pacjenta włączonego do badania.
Protokół badania zaaprobowany został przez Komisję Bioetyczną.

Napisz do nas