Dr Przemysław Wielochowski

Dr Przemysław Wielochowski Leading researcher, specialist neurologist and interventional neurologist

Autor projektu badawczego „Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM)”.

Lekarz z ponad 20-sto letnim doświadczeniem zawodowym. Pracuje w Zespole Neuroradiologii Interwencyjnej CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Zespole Neuroradiologii Interwencyjnej Oddziału Neurochirurgii i Oddziału Neurologii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Prowadzi i nadzoruje zespół Neuroradiologii Interwencyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu.

Ukończył liczne specjalistyczne kursy i staże zawodowe w zakresie neurologii, neurochirurgii i neuroradiologii interwencyjnej w wiodących europejskich ośrodkach. Jako jedna z ok. 30 osób w Polsce posiada oficjalny certyfikat kwalifikacji uprawniający do samodzielnego przeprowadzania endowaskularnego leczenia chorób naczyniowych OUN akceptowany także przez NFZ.

Poznaj nasz zespół specjalistów w klinice

Napisz do nas